Use case – Sentistic

Knowledge base

In de dynamische wereld van technologie is het vinden van de juiste jonge professionals niet gemakkelijk. Laat staan de zeldzame vondsten die naast uitblinken in hun vakgebied, zich ook naadloos aanpassen aan nieuwe uitdagingen. Maak kennis met Cristian Soare, een embedded softwareontwikkelaar – een van de zeldzame vondsten uit onze talentpool.

 

De uitdaging: het onzichtbare testen

De initiële taak die Cristian via CodeHive kreeg was het aanpakken van een veelvoorkomend dilemma in de ontwikkeling van embedded software – hoe code effectief testen zonder directe toegang tot de hardware. Terwijl hij zich verdiepte in de complexiteiten van het project bij bedrijf Sentistic, dat software betrof voor aanwezigheidssensoren om de werkelijke benutting van personen in gebouwen te meten, stond Cristian voor de unieke uitdaging om code te testen die rechtstreeks interageerde met hardwarecomponenten, waardoor traditionele testmethoden onpraktisch werden.

In zijn zoektocht naar een oplossing koos Cristian voor een innovatieve aanpak met behulp van een apart framework van de microcontroller, waarbij hij een structuur creëerde voor het Catch 2-framework. Deze oplossing maakte niet alleen uitgebreidere tests mogelijk, maar zal ook zorgen dat toekomstige ontwikkelaars beter inzicht krijgen in de complexiteiten van embedded software.

 

Voorbij de opdracht

Terwijl hij werkte aan zijn initiële opdracht, ging Cristian verder dan zijn directe verantwoordelijkheden door unit testing te introduceren en te implementeren in de workflow. Dit initiatief viel buiten zijn directe verantwoordelijkheden en toont dan ook zijn toewijding aan het verbeteren van het algehele ontwikkelingsproces.

Met het belang van unit testing bij het verfijnen van de functionaliteit van de software in gedachten, speelde Cristian een cruciale rol in het intuïtiever maken van de development workflow. Deze proactieve stap verbeterde niet alleen de efficiëntie van het team, maar zette ook de toon voor het opnemen van best practices in het bedrijf.

 

Kennisdeling en voortdurende verbetering

Als nieuwe ontwikkelaar erkende Cristian het belang van kennisdeling en voortdurende verbetering. Hij leverde actief bij aan de ontwikkeling van een toegankelijkere codebase, waardoor toekomstige ontwikkelaars het gemakkelijker zouden vinden om te navigeren en te begrijpen. Door geautomatiseerde scripts te introduceren en het belang van unit testing te benadrukken, ging Cristian niet alleen de directe uitdagingen aan, maar droeg hij ook hier een steentje bij aan het verbeteren van de workflow binnen Sentistic.

Zijn advies voor beginnende ontwikkelaars is om de basisconcepten van CI/CD, infrastructuur en cloud computing te begrijpen. Dit noemen we een holistische benadering van technologie: Het omarmen van elk aspect van de tech-stack, in plaats van zich uitsluitend te concentreren op het eigen vakgebied, is cruciaal voor het opbouwen van een veelzijdige skillset.

 

Flexibiliteit

Cristians toewijding aan zijn werk balanceert hij met zijn studie. Hij integreert naadloos in de workflow van het bedrijf door één dag per week op kantoor door te brengen en vier uur per week op afstand te werken. CodeHive moedigt zulke verhoudingen aan, om voor beide kanten om een collaboratieve en meegaande werkomgeving te realiseren.

group of colleagues sitting together for lunch
Cristian met zijn collega's van Sentistic