Junior Systeem Ontwikkelaar @Ministerie van Defensie

October 18, 2023
3100 - 3600 / month
Application ends: January 24, 2024
Apply Now

Job Description

Klant: Ministerie van Defensie

Locatie: Utrecht (Kromhout Kazerne)

Type: Fulltime (38 uur/week)

Taal: Nederlands

Het Ministerie van Defensie zoekt een gedreven Junior Systeemontwikkelaar (Systeem Developer) om hun team te versterken. Defensie draagt bij aan een veilig Nederland. Als Systeemontwikkelaar speel je een cruciale rol in het ontwikkelen en optimaliseren van systemen die deze missie ondersteunen, en ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van geavanceerde informatiesystemen. Jouw expertise ligt in het werken met .Net, CSS, C# en Angular.

Verantwoordelijkheden:

 • Ontwerpen, maken en beschrijven van informatiesystemen.
 • Testen en implementeren van systeemontwerpen.
 • Analyseren en oplossen van storingen.
 • Verzorgen van kennisoverdracht.

Nice-to-have maar niet vereist:

 • Ervaring met agile werken en gebruik van ADS (TFS).
 • Kennis van het ontwikkelen van responsive websites.
 • Ervaring met CI/CD (Continuous Integration en Continuous Deployment).
 • Ervaring met Visual Studio en Unit Testing.

Belangrijke Competenties:

 • Analyseren: Je doorgrondt helder een situatie/probleem door gerichte vragen en het leggen van verbanden tussen verschillende soorten informatie.
 • Flexibiliteit: Je past je snel aan bij veranderende eisen en omstandigheden.
 • Samenwerken: Actieve zoektocht naar samenwerking binnen het team, met oog voor de gevolgen van individuele acties op het team.

Vereisten:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau met een afgeronde HBO ICT/IV-opleiding.
 • Kennis en ervaring met .Net, CSS, C# en Angular.
 • Vaardigheid in het ontwikkelen van complexe informatiesystemen.
 • Analytisch vermogen en probleemoplossend denken.
 • Kennis en ervaring, bij voorkeur in AMBI.
 • Enige ervaring op het gebied van kwaliteitsborging.

Overige arbeidsvoorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien. Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.
Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

De organisatie Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst. Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando’s (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Waar ga je werken?

Defensie Materieel Organisatie
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

JIVC en COC2 & IV
Het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) is de professionele IV/ICT-dienstverlener binnen Defensie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat het JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen het JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. De afdeling COC2 en I&V is dé defensieleveranciers van complete systemen en applicaties, voor de krijgsmacht in het betreffende domein. De afdeling draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen  naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand te houden van deze systemen. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

Bijzonderheden
–    Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.   
–    Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
–    Je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.
–    Je hebt een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden. Een vergunning is niet nodig voor werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Zwitserland. Voor deze landen geldt een vrij verkeer van werknemers.

Dit is een unieke kans om deel uit te maken van een organisatie die cruciale systemen ontwikkelt voor de Nederlandse krijgsmacht. Wil je bijdragen aan innovatieve projecten en jezelf ontwikkelen als Systeem Ontwikkelaar? Solliciteer nu en start je carrière bij het Ministerie van Defensie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thomas van Foeken via thomas.vanfoeken@codehive.nl of +31614772772.