Inhoud

 1. Waarom deze privacyverklaring? 1
 2. Rechtsgronden 1
 3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden 1
 4. Bewaartermijnen 2
 5. Nieuwsbrieven en marketing e-mails 2
 6. Cookies 2
 7. Google Analytics 2
 8. Verwijzing naar andere websites 3
 9. Delen van persoonsgegevens met andere partijen 3
 10. Automatische besluitvorming 3
 11. Beveiliging 4
 12. Uw privacyrechten 4

1. Waarom deze privacyverklaring?
www.codehive.nl is een website van CodeHive BV. Hier vindt u de privacyverklaring van CodeHive
BV. CodeHive BV is gevestigd te Rotterdam aan de Noordplein 249 (3035EE) en staat ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 85067245. Wij zijn per e-mail te bereiken
via contact@codehive.nl en telefonisch op +31 (0)614772772.
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We leggen onder
meer uit waarom we uw gegevens verzamelen, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig is en
welke rechten u heeft.
Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst
bijgewerkt op 21-11-2022.

2. Rechtsgronden
Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:
● Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
● Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden
Wij verwerken uw gegevens voor de onderstaande doelen:

 • Om de overeenkomst met u uit te voeren, verzamelen wij de volgende gegevens digitaal via
  de website: Persoonsgegevens, Contactgegevens, NAW-gegevens, Locatiegegevens,
  Betaalgegevens en Studie- en Loopbaangegevens.
 • Indien u hiervoor toestemming geeft, gebruiken wij uw contactgegevens om u een
  nieuwsbrief/interessante aanbiedingen te sturen per e-mail.
 • Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van een overeenkomst, de
  werking van het systeem, zoals het verzenden van e-mails over potentiële banen en
  vacatures, nieuwsbrieven alsmede voor het onderhouden van contact.
  Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt als u gebruik maakt van onze website of van onze
  recruitsoftware (recruitcrm.io), zoals maar niet uitsluitend middels het delen van uw gegevens
  met CodeHive BV.
  Door middel van het verstrekken van bovenstaande gegevens gaat u ook akkoord met deze
  privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden
  ten grondslag die zijn genoemd onder punt 2.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven
doelen. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 3 (drie) jaar opgeslagen.

Nieuwsbrieven en marketing e-mails
U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en/of onze nieuwsbrief
door de checkbox ‘Ik wil een nieuwsbrief ontvangen’ aan te vinken bij het invullen van het
contactformulier. U kunt zich op ieder moment weer afmelden voor deze mailings. Uw
persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te
ontvangen.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje
dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Als wij het in onze privacy- en
cookieverklaring over cookies hebben, bedoelen we daarmee ook vergelijkbare technieken zoals
pixels.
Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt een cookie technische informatie zoals via
welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies gebruiken om
bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker
te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te
kunnen leveren.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken en
hoe effectief onze advertenties bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. Deze kennis gebruiken wij om
onze website te verbeteren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk

geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-
adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacy beleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de
verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website en op onze recruitsoftware
(recruitcrm.io).
Het kan zo zijn dat onze website links bevat naar andere websites die wij niet beheren en/of niet in
eigendom hebben. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent
gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of
verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wij raden u dan
ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat u verder
gaat op hun website.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen
Om de overeenkomst uit te voeren, voor het in contact brengen van kandidaten met bedrijven en
voor het gebruik van de website, is het noodzakelijk dat uw gegevens worden gedeeld met de
betreffende derde partij ten aanzien waarvan de kandidaat zich heeft aangemeld voor de vacature.
Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt door bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering
van de overeenkomst, of bedrijven die op een andere wijze werkzaamheden voor ons verrichten. De
wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. De verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid
en mogen uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ook mogen zij geen eigen
verwerkingen uitvoeren op uw persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan de volgende
verwerkers:

Het webhostingbedrijf die de website beheert en verzorgt;

E-maildienstverlener;

Logistieke partners.
Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als wij op grond van de wet of een
rechterlijke uitspraak gehouden zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde
instanties.

Automatische besluitvorming
Wij maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering). Bij
geautomatiseerde besluitvorming worden persoonsgegevens zonder (noemenswaardige)
tussenkomst van een mens geautomatiseerd verwerkt. Het is dan een computer die een besluit
neemt.

Profilering is een onderdeel van geautomatiseerde verwerking. Hierbij worden besluiten genomen
op basis van het profiel (persoonlijke aspecten) van een persoon.
Bij geautomatiseerde besluitvorming zonder profilering worden persoonlijke aspecten voor het
beoordelen of voorspellen, buiten beschouwing gelaten.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website heeft een
SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft
recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens.
Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht
van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over
wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en
wijzigen.
Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze
privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar
contact@codehive.nl of telefonisch via +31 (0)614772772.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.